Välkommen till Abusa Gård

På gården har det bedrivits hästuppfödning i mer än 100 år.

Nu är hästuppfödningen inriktad på svenskt halvblod och connemara.