Hästuppfödning

bild012.jpg (78908 bytes)Vi är femte och sjätte generationen som föder upp hästar på Abusa.

Vårt avelsmål är att föda upp hopphästar med bra gång, rörlighet och temperament.

Våra bästa uppfödningar har tagit placeringar i SM och NM.

Hästarna föds upp med daglig utevistelse i en miljö som befrämjar hästens behov av rörelse.

Under stallperioden vistas hästarna i ett funktionellt stall där både hästar och människor trivs.

bild005.jpg (54922 bytes)